การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2561 ทางอินเทอร์เน็ต เปิดให้บริการระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 9 เมษายน 2562
หากท่านต้องการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91 ปีภาษีอื่น ขอให้ท่านไปยื่นแบบ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา