" กรมสรรพากรขอปิดบริการยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต "


เพื่อปรับปรุงระบบงาน

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้