ประกาศ

เรียน ผู้ใช้บริการ
      กรมสรรพากร ขอปิดระบบการให้บริการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
เพื่อปรับปรุงระบบการเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า ในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560
ตั้งแต่เวลา 02.00 - 06.00 น.


กรมสรรพากรขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้