ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ครึ่งปีภาษี 2557 (ภ.ง.ด.94) ออนไลน์
ระหว่าง   1  กรกฎาคม  -  8  ตุลาคม  2557
  ลงทะเบียน     - ถ้าได้ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก โปรดลงทะเบียนใหม่ด้วยเลขประจำตัวฯ 13 หลัก
- ถ้าเคยลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวฯ 13 หลัก ให้ใช้ ‘หมายเลขผู้ใช้’ และ ‘รหัสผ่าน’ เดิม โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
  ลืมรหัสผ่าน
  เปลี่ยนรหัสผ่าน
  ยื่นแบบฯ
  พิมพ์แบบฯ-ใบเสร็จฯ   - พิมพ์แบบฯ และใบเสร็จฯ ได้ หลังจากยื่นแบบฯ สำเร็จแล้ว 2 วันทำการ
เบราว์เซอร์ที่รองรับ
8, 9, 10 และ 11 บน Windows
ดาวน์โหลด Chrome บน Windows
ดาวน์โหลด Firefox บน Windows
ดาวน์โหลด Safari บน Windows, Macintosh และ iOS (iPAD)