บริการยื่นแบบฯ ออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับ


แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.94) ครึ่งปีภาษี 2557


เปิดบริการระหว่าง 1 กรกฎาคม - 8 ตุลาคม 2557


ยื่นแบบฯ นอกช่วงเวลาดังกล่าวได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา


ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร 1161